Name:N154I6-L02
model:N154I6-L02
detailed:
Name:LG LP154WP2(TL)(C2)
model:LP154WP2(TL)(C2)
detailed:Resolution:1440x900(WXGA)
Backlight Type:LED
Name:AU B154EW09 V.1
model:B154EW09 V.1
detailed:
Name:LP154WX7(TL)(A2)
model:LG LG154WX7
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
Backlight:LED
Name:CHIMEI N154Z1-L01
model:N154Z1-L01
detailed:Resolution:1680x1050(WSXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Typ
Name:AU B154EW09
model:B154EW09
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
Screen Size:15.4"Crossways
Screen Type:TFT Active Mat
Name:LTN154XB-L01
model:LTN154XB-L01
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Size:15.4 inches
Name:LTN154X9-L02
model:Sam LTN154X9-L02
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Type:2
Name:SAM LTN154W1-L01
model:LTN154W1-L01
detailed:Resolution:1440x900(WXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Type:
Name:SAM LTN154P1-L02
model:LTN154P1-L02
detailed:Resolution:1680x1050(WSXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Matte
Backlight Type
Name:SAM LTN154AT11
model:LTN154AT11
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Type:L
Name:LP154WU1-(A1)(K6)
model:LG-LP154WU1
detailed:Resolution:1920x1200(WUXGA)
Data Cable pins:30 Pins
Backlight:LCD
Fit Laptop
Name:LP154WE2(TL A4)
model:LG LP154WE2
detailed:Resolution:1680x1050(WSXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Matte
Data Cable pin
Name:CHIMEI N154I4-L02
model:N154I4-L02
detailed:Resolution:1280x800(WXGA)
LCD Dimensions:13.1" x 8.2"
Screen Type:TFT Active Ma
Name:CHIMEI N154C1-L02
model:N154C1-L02
detailed:Resolution:1440x900(WXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Type:
Name:AU B154SW01 V.9
model:B154SW01
detailed:Resolution:1680x1050(WSXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Typ
Name:AU B154PW04
model:B154PW04
detailed:Resolution:1440x900(WXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix Glossy
Backlight Type:
Name:AU B154PW02
model:B154PW02
detailed:Resolution:1440x900(WXGA+)
Screen Type:TFT Active Matrix GlossY
Screen Size:15.
18 Article Page:1/1>First  Previous Next Last